Snygga prylar för trädgården

Tycker du om att sköta om din trädgård ser du säkert till att gräsmattan klipps regelbundet och att planteringar och buskar är i trim.

TrädgårdsmöblerVad man kanske inte genast tänker på när man vill ändra eller pynta i trädgården är att göra den till en del av huset som man kan vistas i på samma sätt som inomhus. Om man tänker på det sättet ser man snart att man kan skapa olika typer av rum i trädgården som fyller olika ändamål, precis som man gör inomhus.

Skapa rum

En sak som hör utomhusavdelningen till är givetvis växtodlingar av skilda slag. Vare sig det sker i liten eller stor skala blir själva odlandet en uppgift som man finner lustfylld och berikande. Växterna kan också användas som ”rumsavskiljare” i trädgården. Det är så en syrenberså fungerar. Med träd kan du skapa en välkomnande allé, och buskar i grupp kan skapa en rar liten vrå, fylld med väldoft. Snygga krukor kan också placeras ut här och var om du inte har möjlighet att plantera buskar och träd.

Ett annat sätt att skapa denna rumskänsla är att skapa små stigar i trädgården med hjälp av natursten som smälter in fint. På Stonefactory kan du hitta såväl marksten som dekorsten som skapar dynamik i din trädgård. När man bygger rum i trädgården är det viktigt att det fortfarande finns en öppenhet mellan de olika avdelningarna samtidigt som de är tydligt avskilda. Detta kan åstadkommas med enkla medel som en båge, en gång eller en liten bro.

I tidningen Vi i villa hittar man mängder av idéer om hur man – ofta med ganska enkla medel – kan göra sin trädgård mer trivsam att vistas i. Utmana din fantasi och testa på nya saker när du inreder din trädgård. Resultatet kan bli överraskande vackert.